Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økosystemdannere

Økosystemdannere er arter, der ved deres forekomst i økosystemet selv er med til at forme økosystemet og de arter, der kan være i økosystemet.

Økosystemdannere kan både være planter og dyr, og de kan findes i terrestriske, limniske og marine økosystemer. Skovdannende træer er eksempler på økosystemdannere, der påvirker struktur og funktion af økosystemet. Blandt dyr gør store græsædere noget lignende.

Invasive arter, der også er økosystemdannere, vil have store konsekvenser for de økosystemer, de invaderer. For eksempel rynket rose og bjergfyr.

Under nogle helt specifikke fugtighedsforhold kan klokkelyng blive den enedominerende dværgbusk. Som økosystemdanner virker klokkelyng ved sin vokseform, der gør, at den skaber en forholdsvis åben vegetation, der giver grundlag for andre arter, eksempelvis bestøvende insekter og sjældne plantearter som ensian og soldug. Arter, som ikke ville kunne klare sig i den blåtop – kæruld domineret vegetation, som ser ud til at blive dominerende efter at klokkelyngen forsvinder.

Læs mere: Jones et al. (1994)