Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PestNab

PestNaB er udviklet som en indikator til beregning af ændringer i pesticiders miljøbelastning og ikke til at sige noget om, hvorvidt pesticider reelt forårsager effekter på naturen. Den omfatter i sin nuværende form hverken grundvand eller sundhed. Der er gennemført en evaluering af beregningsmetoder, følsomhed og usikkerhed, samt af datagrundlaget i PestNaB. Det konkluderes bl.a. at PestNaB er en indikator, der er baseret på accepterede principper for miljørisikovurdering af kemiske stoffer.

På trods af, at der som nævnt på europæisk plan er sket væsentlige fremskridt ift. udvikling af metoder for beregning af tålegrænser baseret på målsætninger for biodiversitet, eksisterer der endnu ikke videnskabelig konsensus eller solide, internationale anbefalinger vedr. valg af metoder, indikatorer og kriterier på forskellig skala. Der er foretaget beregninger på europæisk skala, men disse beregninger omfatter kun et begrænset antal naturtyper, og er indtil videre baseret på relativt arbitrære kriterier. Der er derfor som en del af arbejdet foretaget et udviklingsarbejde mhp. at afklare, hvilke metoder, indikatorer og kriterier, der i en dansk sammenhæng, baseret på de tilgængelige data, kan anvendes ved en beregning og kortlægning af tålegrænser baseret på målsætninger for biodiversitet.