Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planter og natur

Landjordens naturtyper som heder, moser, enge, overdrev, skov og kyster er de steder hvor Danmarks natur findes i sin mest upåvirkede form. Mange af disse økosystemer er dog afhængige af, at der sker en pleje eller en kulturpåvirkning i form af fx græsning.

Derudover bliver de påvirket af, at de skal sameksistere med menneskelige aktiviteter som landbrug, industri og trafik. Det har betydet, at naturen forurenes med næringsstoffer fra landbruget og udslip fra industri og trafik, samt at det areal, der er til rådighed for naturen, er blevet mindre.

I rapporterne fra Fagdatacenter for terrestrisk natur findes der opdateret viden om, hvordan det står til med naturen i Danmark. Den seneste rapport er udgivet som hjemmeside, som kan ses her: novana.au.dk

Klokkelyng og pleje

Klokkelyng har hidtil været den dominerende art i to danske naturtyper; klithede og våd indlandshede. Nu er den ved at forsvinde på den sidstnævnte naturtype. Når en dominerende art som klokkelyng forsvinder, medfører det store ændringer af økosystemet. Men hvorfor forsvinder den kun fra den ene af de to naturtyper og hvad er årsagen? Der er umiddelbart mange bud, når man går i gang med at undersøge sagen, bl.a. kvælstofeutrofiering, forsuring, klima, hydrologi og naturpleje.

Afsluttede og igangværende projekter

Klik på linket på visitkortene herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.