Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arktis

Arktis er specielt truet af klimaforandringer. Forskningen i arktis foregår primært i Grønland, hvor vi udnytter tidsserier fra overvågningsprogrammer ved Nuuk i SV-Grønland og Zackenberg i NØ-Grønland (NERO og ZERO) kombineret med gradientstudier fra nord til syd samt fra iskant til kyst, til at studere klimaeffekter på afstrømningsområder og dertilhørende sø-systemer. Data anvendes såvel i modeludvikling som i forvaltningen af de arktiske naturområder og dennes ressourser. Sektionen er i tæt samarbejde med Arktisk Center (ARC) og er herigennem også en del af Arctic Science Partnership (ASP).