Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PLANTNAT

Fotografer hhv. Annica Olesen, Karen Hansen, Torben Lauridsen og Annica Olesen

Dette finder du på siden

Reducering af næringsstofudledning fra landbruget er en vigtig dagsorden i hele landbrugs- og fødevaresektoren. Her kan beplantede minivådområder være et effektivt middel. Planterne til områderne er imidlertid vanskelige at skaffe, og ofte dyre i indkøb. 

Projektet PLANTNAT vil udvikle en planteproduktion, der skal gøre det nemmere at skaffe sump- og undervandplanter til minivådområderne. Planterne skal udvælges efter et multifunktionsprincip, således de skal kunne dyrkes i plantelaguner, de skal kunne flyttes til minivådområder, de skal have en lang vækstsæson og være effektive til at fjerne næringsstoffer og de skal bidrage til biodiversitet.

Dette er et udviklings- og forskningsprojekt under GUDP

I projektet deltager foruden Institut for Bioscience, Aarhus Universitet følgende partnere:

Fotos på siden: Annica Olesen, Karen Hansen, Torben Linding Lauridsen og Annica Olesen