Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klima

Biologisk struktur er temperaturafhængig og har betydning for vandkvaliteten i søer og omvendt. Vi udforsker de underliggende mekanismer for fx temperaturens effekt på biologien og derigennem på vandkvaliteten i søer. Dette gøres ved hjælp af eksperimentelle forsøgs-setup’s, samt ved hjælp af Space-for-Time konceptet, hvor sammenlignelige systemer langs en breddegradsgradient undersøges. Resultaterne anvendes til videreudvikling af sømodeller for opstilling af fremtidige klimascenarier i vore søer (CRES).

I et EU projekt (MARS) undersøges desuden kombinationen af stressorer, fx effekten af en hedebølge kombineret med høj næringstilførsel, på et søsystem, og i AU-Ideas projektet CIRCE undersøges, hvorledes økosystemers funktioner, herunder diversitet, kan påvirkes.