Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biologisk struktur

I sektionen har vi en mangeårig erfaring med forskning i samspillet mellem forskellige organismegrupper (den biologiske struktur – fisk, planter, dyre- og planteplankton, etc.) i søer. Vi studerer, hvorledes den biologiske struktur påvirkes af faktorer som fx næringsstoffer, ændringer i fiskesammensætning, temperatur og andre klimapåvirkninger.

Den forskningsbaserede viden udnyttes i forbindelse med tolkning af overvågningsdata og i forbindelse med sø-restaurering (fx CLEAR – et Villum Kann Centre of Excellence).