Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kursus i forsøgsdyrskundskab

For lovligt at kunne deltage i udførelse af dyreforsøg kræves som minimum et bestået kursus i forsøgsdyrskundskab niveau B. Dette kursus opfylder lovkravet og har samtidig særlig fokus på andre dyrearter end mus og rotter, bl.a. krybdyr, padder og fisk.

Kurset afvikles under ledelse af professor Tobias Wang 1-2 gange årligt. For eksterne deltagere opkræves et deltagelsesgebyr. Hvis du ønsker at deltage i kurset bedes du henvende dig til Tobias via mail tobias.wang@bios.au.dk.

Kurset afholdtes sidste gang 18. til 22. januar 2017. For eksterne deltagere opkrævedes et gebyr på 3000 kr.