Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det Marine Fagdatacenter

M-FDC logo Links


Overvågning
Overvågning - her kan du bl.a. læse om NOVANA - Det Nationale program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen. NOVANA startede 1. januar 2004 som en revideret udgave af det tidligere Nationale Overvågningsprogram af VAndmiljøet - NOVA-2003.


Danmarks miljøportal


Naturstyrelsens lokale enheder


Nordiske
Nordisk Ministerråd :: SMHI, (Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut) :: Det Norske Havforskningsinstitut :: Øresundsvandsamarbejdet :: Stockholms Universitets Östersjöcentrum) :: Havsmiljöinstitutet, Göteborg

Andre sider
HELCOM, Baltic Marine Environment Protection Commision :: OSPAR-kommissionen, OSPAR Commission :: ICES, International Council for the Exploration of the Sea