Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vigtige områder for dyrelivet i Grønland

Regler for feltarbejde vedrørende mineral efterforskning i Grønland.

Mineralefterforskning i Grønland er underlagt et sæt regler med henblik på at beskytte fauna, flora og terræn.

Reglerne blev udarbejdet i henhold til § 54 i Råstofloven, i Råstofstyrelsen i samarbejde med DCE (Dansk Center for Energi og Miljø) og Grønlands Naturinstitut.

Reglerne kan findes her: https://www.govmin.gl/images/Documents/Environment/rules_for_fieldwork.pdf. Regelsættet suppleres af en dynamisk webservice hvor brugeren kan panorere over Grønland, og for en lang række arter se hvilke områder der vurderes vigtige og/eller følsomme. Kortene er baseret på den eksisterende biologiske viden. Servicen omfatter også områder der er beskyttet af forskellige former for fredninger

Siden findes kun på engelsk.

Start dynamisk web service:

http://gis.au.dk/RDImportantAreas/