Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Natur

Institut for Bioscience følger udviklingen for udvalgte dyr, planter og naturtyper. Vi studerer, hvordan arterne vekselvirker med deres naturlige omgivelser og med menneskelige aktiviteter. Denne viden bruges i naturforvaltning blandt andet inden for naturkvalitet, naturtyper, jagt- og vildtforvaltning, skove, arealanvendelse, landskaber og effekter af vindmølleparker.

Vi rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet om følgende emner inden for natur og biodiversitet:

  • Havets natur-ressourcer og naturgenopretning
  • Integrerede effekter fra humane og naturgivne påvirkninger
  • Land- og skovbrugets betydning for biodiversiteten
  • Arktisk natur, miljø og økosystemer

Vi tilbyder også rådgivning til andre offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder.