Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Prior-kortene

En kort brugervejledning til kortsiden prior.dmu.dk

Prior-kortene er resultatet af et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen. Kortene viser naturtilstand og forvaltningsbehov for de kortlagte naturarealer i Habitatområderne.

På hjemmesiden prior.dmu.dk er systemet til prioritering af forvaltningsindsatsen implementeret. Hjemmesiden består af en kortflade med et baggrundskort og en højrestillet bjælke, hvor du har mulighed for at slå forskellige tilstande fra eller til.

Zoom og flytning af kortudsnit

I øverste venstre side på baggrundskortet er der manøvreringsknapper til at flytte kortudsnittet nord-sydligt eller øst-vestligt. Nedenfor er der mulighed for at zoome ind eller ud og fra hvilken som helst zoomniveau kan der zoomes ud til fuldt overblik over hele landet.

Tip. En enkel måde at danne et kortudsnit er ved at trykke Shift-knappen ned samtidig med at man med højre museknap nedtrykket trækker musen hen over det ønskede område. Når kortudsnittet skal flyttes holder du bare højre museknap nede, så der dannes et kors, og flytter kortet i den retning du ønsker.

Temalag

Bjælken i højre side rummer følgende elementer:

  • Baggrundslag, hvor du har mulighed for at vælge ml TDK/Skærmkort og Orthofoto 2008
  • Administrative grænser, hvor du har mulighed for at vælge Kommune, Miljøcenter, Habitatområder og Matrikelgrænser. Matrikler kan kun vælges ved lave målestoksforhold (Zoom ind)
  • Vis Lysåbne tilstande/indikatorer, hvor du har mulighed for at slå Lysåbne habitatnaturtyper til eller fra i visningen af
  • Vis fredskov tilstande, hvor du har mulighed for at slå fredskovarealer til eller fra i visningen af tilstand og forvaltningsklasser for skov
  • Vis ikke-fredskov tilstande, hvor du har mulighed for at slå ikke-fredskovarealer til eller fra i visningen af tilstand og forvaltningsklasser for skov. For skovene er der muligheder for at se:

Mosaikforekomster.

Der kan kun vises én tilstandsvurdering på hvert kortlagt areal, også for mosaikforekomster. Når der er flere habitatnaturtyper på samme areal (mosaik-forekomst) er det generelt den mest udbredte naturtypes tilstand der vises. Udgør to eller flere habitatnaturtyper lige store andele af arealet vises den naturtype, der har den højeste naturtilstand.

Gennemsigtighed

På de to barer nederst på bjælken under Indstil gennemsigtighed kan du, ved at trække i de to barer, indstille gennemsigtigheden for hhv lagene med de administrative grænser og tilstandene. Gennemsigtigheden kan stilles fra 0%, som er fuldt farvelagte og ikke-gennemsigtige flader til 100% som er helt farveløse og totalt gennemsigtige flader.