Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vand

Institut for Bioscience forsker i omsætning og effekter af kvælstof og fosfor, effekter af udvalgte miljøfremmede stoffer, bæredygtig udnyttelse af vandets ressourcer, havpattedyr og genopretning af søer og vandløb. Vi undersøger også, hvordan drivhuseffekten vil påvirke vandmiljøet, og vi opbygger matematiske modeller, som kan bruges til at fremskrive udviklingen.

Vi rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet om følgende emner inden for vand:

  • Næringsstof- og pesticidbelastning af ferskvands-økosystemer
  • Klimaændringers effekt på ferskvands-økosystemer
  • Naturgenopretning af vandløb, søer og ådale
  • Miljømonitering i ferskvand
  • Økologisk modellering af havmiljøet
  • Biologiske indikatorer og forvaltnings-modeller for havmiljøet
  • Klimaeffekter i marine områder i Danmark og i Arktis

Vi tilbyder også rådgivning til andre offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder.