Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anvendt Statistik

Brug af statistik er vigtig, når vi behandler og tolker empiriske resultater. På dette kursus får du en indføring i et af de mest brugte og gratis tilgængelige statistiske softwarepakker - R, ligesom vi arbejder med generelle lineære modeller. Du får et solidt grundlag inden for moderne statistiske metoder, ligesom du selv bliver i stand til at skabe din egen metodiske værktøjskasse med brug af R.

Kursusbeskrivelse

Statistiske analyser er ofte afgørende for at forstå data bedst muligt. Man kan bruge statistikværktøjer uden at have et detaljeret kendskab til bevisførelse og den fagmatematik, der ligger bag metoderne. Det er til gengæld nødvendigt at have kompetence til at evaluere og vurdere de statistiske forudsætninger omkring data, og til at udføre beregningerne korrekt.

Kurset forudsætter ikke nogen speciel kompetence for anvendt statistik som udgangspunkt og er netop tænkt som en mulighed for, at personer, uden stor kompetence, kan starte med at opbygge en sådan.

Formål

Formålet med kurset er at styrke og skabe en metodisk kompetence til brug a statistik i forvaltning og beslutningsstøtte.

Undervisningsform

Kurset tager i vid udstrækning udgangspunkt i data, som kursisterne selv arbejder med i deres specifikke arbejde. Første del af kurset foregår som klasseundervisning og løsning af mindre opgaver. Sidste del af kurset foregår som en løsning af en større individuel opgave under vejledning og med diskussion i plenum.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte i private virksomheder, sagsbehandlere i offentlige forvaltninger og organer, ansatte i rådgivende virksomheder og interesse- og brancheforeninger.

Undervisere på dette kursus

Christian F. Damgaard (professor, biolog). Arbejder med statistiske modeller for økosystemer og brug a overvågningsdata fra terrestriske økosystemer.

Peter Borgen Sørensen (seniorforsker, civilingeniør). Arbejder med matematiske modeller for økosystemer og miljøvurdering med fokus på kobling til beslutningsstøtte.

Begge underviser i anvendt statistik ved Aarhus Universitet.


Foto: Colourbox