Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Droner - et nyt værktøj til at overvåge naturen


Droner giver nye muligheder for at kortlægge og overvåge specifikke arter og naturtyper. Mulighederne er mange, og det lyder nemt, men drone-baseret overvågning rummer en række udfordringer. Som deltager på kurset bliver du præsenteret for den nyeste viden inden for muligheder, udfordringer og løsninger. Gennem faglige oplæg og praktiske øvelser klæder vi dig på til at begynde en drone-baseret naturovervågning på et kvalificeret grundlag.

KursusbeskrivelseFoto af drone

Hvem har ikke ønsket sig at være lærken? Tænk at se det hele fra oven. Normalt kortlægger vi arter og naturtyper ved at registrere data med en høj detaljegrad i små, afgrænsede prøvefelter. Registreringer vidner om artens fordeling i forhold til målte miljøforhold, men ikke om deres fordeling på tværs af landskabet.

Vores natur er under pres, og det er vigtigt at se arter og naturtyper i et landskabsperspektiv. Droner giver mulighed for at indsamle data af høj opløselighed på tværs af landskaber og dokumentere strukturelle ændringer, der udgør potentielle trusler så som tilgroning, invasive arter og ændret hydrologi. Droner giver således unikke muligheder for et forbedret datagrundlag i forbindelse med forvaltning af vores natur.

Mulighederne er mange og potentialet stort, men der er en række udfordringer relateret til lovgivning, valg af drone, håndtering og optimering af denne, valg af sensorer, analyse og standardisering af det indsamlede billedmateriale over tid og rum samt ekstrahering af økologisk relevante parametre. Kurset giver dig en faglig og praktisk indsigt i udfordringer og løsninger og gør dig i stand til selv at begynde en drone-baseret naturovervågning samt at indgå i dialog med eventuelle udbydere af drone-baseret naturovervågning.

Formål

At gøre deltageren i stand til at forstå og igangsætte drone-baseret naturovervågning på et kvalificeret grundlag.

Undervisningsform

Kurset består af faglige oplæg og en række praktiske øvelser, der illustrerer indsamling af data samt analyse af det indsamlede billedmateriale.

Målgruppe

Biologer i kommuner, konsulentfirmaer og naturstyrelsen, som er interesseret i at bruge - eller er begyndt at bruge droner i forbindelse med naturovervågning.

Undervisere 

Signe Normand (lektor, ph.d.), ekspert i vegetationsdynamik og anvendelse af droner i økologisk forskning.

Urs Treier (forsker), ekspert i tekniske analytiske og praktiske udfordringer i forbindelse med anvendelse af droner i økologisk forskning.