Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Måling af energistofskiftet

Alle ved, hvad der sker, hvis man indtager mere energi, end man forbruger. Eller omvendt, hvis man ikke kan få føde nok til at dække energiomsætningen. På kurset får du viden om, hvad energien egentlig går til, og hvilke faktorer der påvirker energistofskiftets størrelse. Gennem teoretiske øvelser og øvelser i laboratoriet får du trænet metoder til at måle energistofskiftet.

Kursusbeskrivelse

Alle levende organismer må kontinuerligt omsætte energi for at opretholde deres vitale livsfunktioner. Denne omsætning af energi kaldes ofte for energistofskiftet og udtrykker den samlede intensitet af organismens biologiske aktivitet. Energistofskiftets størrelse varierer meget imellem arter, såvel som mellem individer indenfor den samme art, og energistofskiftet er i høj grad påvirket af faktorer som aktivitetsniveau og omgivelsernes temperatur. Energistofskiftets størrelse er altså af yderste vigtighed for alle organismer, fordi det er bestemmende for mængden af føde, der skal indtages.

Måling og rapportering af energistofskiftets størrelse hos forskellige dyr fra insekter til mennesker er en almindelig øvelse i biologiundervisningen på alle niveauer fra gymnasieskolen og opefter. Det skyldes måske, at det tilsyneladende er relativt simpelt at måle en organismes iltforbrug og bruge det som et mål for energistofskiftets størrelse.

Men hvad er det egentlig, man har målt? Hvad svarer det til? Rent måleteknisk er der mange faldgruber, og energistofskiftets størrelse afhænger af mange faktorer. Hvis man ikke har overblik over disse, kan man i virkeligheden ikke bruge sine målinger til ret meget.

På kurset vil du få gennemgået, hvad energistofskiftet egentlig er, hvad energien går til, og hvilke faktorer der påvirker stofskiftets størrelse. Du vil også lære forskellige metoder til at måle energistofskiftets størrelse, og om fordele og ulemper ved forskellige metoder.

Fokusområder på kurset vil være:

  • Hvad er energistofskifte?
  • Betydningen af arbejdsintensiteten
  • Betydning af størrelsen og temperaturen, ektotermer vs. endotermer
  • Hvordan måler man energistofskiftet, og kan man måle hvad vi forbrænder (fedt, kulhydrat eller protein)?

Formål

Kurset giver deltagerne et overblik over metoderne til måling af stofskifte. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at planlægge og udføre målinger af stofskiftets størrelse på bedst mulige måde med det, for dem, tilgængelige udstyr. Kurset kan således give inspiration til konkrete øvelser i biologiundervisningen.

Undervisningsform

Kurset vil bestå af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne: STX, HF og HTX.

Undervisere

Lektor Hans Malte, Institut for Bioscience, Zoofysiologi. Hans Malte er ekspert i respirationsfysiologi og termoregulering med 25+ års erfaring med stofskiftemålinger på fisk, padder, krybdyr og pattedyr inklusiv mennesker.

Lektor Johannes Overgaard, Institut for Bioscience, Zoofysiologi. Johannes Overgaard arbejder med økofysiologiske problemstillinger for ektoterme dyr, herunder med målinger af stofskifte insekter og andre mindre invertebrater.