Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Havets planter – økologi og bioteknologi

Vi bruger havets planter som mål for havets miljøtilstand, og samtidig udgør tang en naturressource med store bæredygtige bioteknologiske potentialer. På kurset ”Havets planter – økologi og bioteknologi” får du præsenteret den nyeste viden om havets planter. Gennem laboratorieøvelser, feltekskursioner og faglige oplæg får du konkrete ideer til, hvordan emnet kan fungere som undervisningsforløb, både inden for økologi, bioteknologi og human ernæring.

Kursusbeskrivelse

Vi kender alle landjordens planter, og vi ved hvor betydningsfulde de er for kloden og i vores egen hverdag. Men de færreste ved, hvilken vigtig rolle havets planter spiller for kloden, klimaet og vores marine økosystemer. Samtidig er der fart på den bioteknologiske udforskning af mulighederne for at udnytte havets planter i foder- og fødevareteknologi, som grøn energi og til forbedring af havmiljøet. Dyrkning af store tangplanter som sukkertang kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor i fremtiden: global mangel på protein, eutrofiering af kystnære farvande og etablering af kilder til vedvarende energi.

Havets planter har en spændende evolutionshistorie, der blandt andet har resulteret i et væld af finurlige livsstrategier, som lige nu bliver afdækket i nye forskningsprojekter. Kurset vil inspirere kursisterne til at bringe ny viden om havets planter ind i klasselokalet ved at eksemplificere og perspektivere stofområder som:

 • Human ernæring og biokemi: Hvilke sunde og bioaktive stoffer indeholder tang? Hvorfor er det sundt? Smagskomponenter i tang.
 • Miljøbiologi: Hvordan bruger vi havets planter til at vurdere havets miljøtilstand?
 • Bioteknologi: Hvordan bruges tang til grøn energi og bioraffinering.
 • Evolution, pro- og eukaryoters cellers opbygning og endosymbioseteorien: Vi finder alger i 4 ud af livets 7 riger, hvorfor? Og hvordan ser de ud?
 • Økologi, stofkredsløb, fotosyntese og respiration: Hvordan strukturerer havets planter vores kystzone? Hvad finder vi derude? Og hvordan indgår de i havets stofkredsløb?

Kurset giver hands-on erfaring med små projekter, der kan tages med hjem i øvelseslokalet på de enkelte skoler og skal give inspiration til at behandle de nævnte emner på nye måder.

Formål

Kurset giver gennem ny viden og praktiske øvelser inspiration til konkrete undervisningsforløb, der kan implementeres i biologiundervisningen.

Undervisningsform

Kurset består af flere mindre laboratorieøvelser, faglige foredrag, feltarbejde og madlavning med tang og besøg i tangindustri samt Kattegatcentrets udstilling og skoletjeneste.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne: STX, HF, HTX og Erhvervsakademierne.

Undervisere

 • Annette Bruhn (forsker, phd), ekspert i alger med fokus på dyrkning og anvendelse af tang.
 • Michael Bo Rasmussen (seniorrådgiver), ekspert i havets planter med fokus på taxonomi, miljøovervågning samt dyrkning og anvendelse af tang.
 • Signe Høgslund (biolog, phd), ekspert i havets planter med fokus på mikroorganismer og formidling.

Kursister høster tang
2015 kurset, hvor kursisterne var ude at høste tang.
Foto: Peter Bondo Christensen

 • Læs artikel udarbejdet på første kursus

Tid og sted

 • Kurset afholdes over 2 dage, men p.t. er nye datoer ikke meldt ud. Send gerne en interessetilkendegivelse, så samler vi op og vurderer behovet for nyt kursus løbende.
 • Kursisterne skal medbringe en bærbar computer og gerne waders eller våddragt og snorkeludstyr

Tilmelding og pris

 • Kr. 7.500 ekskl. moms.
 • Prisen er inklusiv undervisningsmaterialer og forplejning
 • Kursister sørger selv for overnatning. Kontakt evt. kursuskoordinator for information om forskellige muligheder.

Kursusbevis

 • Deltagerne får udleveret kursusbevis, når kursus er gennemført.

Deltagerantal

 • 16-24 kursister