Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Myrer og melorme på menuen

- en økologisk bæredygtig fødekilde?

Entomofagi – eller interessen for at spise insekter - har stigende fokus. Men hvorfor skal vi måske spise insekter i fremtiden, og skal de danske svinestalde erstattes af klimakontrollerede haller, hvor vi avler melorme og myrer?

Vi tester gennem forsøg og beregninger, om det er vejen frem for at producere proteiner. Gennem eksperimenter og teoretiske undersøgelser illustrerer vi fordele og ulemper ved insektproduktion og undersøger, hvordan insektlandbrug som ny bæredygtig bioteknologi kan forme sig globalt. På kurset skal du selv indsamle insekter, lave mad af dem og naturligvis spise dem. Alt sammen øvelser, du direkte kan bruge i din daglige undervisning.

Kursusbeskrivelse

Myrer og melorme er i fokus, når der snakkes om insekter som føde for mennesker. Vi skal arbejde med forsøg og data på melorme for at undersøge deres proteinindhold, foderomsætning samt vand- og pladsforbrug. Vi sammenligner vores resultater med data fra konventionelle husdyr og vurderer på den baggrund insektproduktionens potentiale og bæredygtighed.

Insekter er ektotherme. De behøver derfor ikke føde til at opretholde en legemstemperatur, der overstiger omgivelsernes, hvilket gør dem overlegne i at udnytte føden. Alligevel behøver de varme for at vokse og skabe en høj produktion. Vi ser på denne problemstilling gennem eksperimenter med myrer. Ud over det bioteknologiske aspekt af entomofagien belyser kursets indhold økologiske og fysiologiske stofområder som:

  • Proteiner og aminosyrer: Essentielle aminosyrer - hvorfor har vi behov for animalsk protein? Proteiner som byggesten kontra kulhydrater som brændstof. Proteinomsætning herunder omdannelse af planteprotein til animalsk protein.
  • Respiration, energistrømme og næringskredsløb belyses via sammenligningen af respiration hos endo- og ecto-therme organismer og via indsigt i deres foderomsætning. Vi beregner tabet af biomasse fra et led i fødekæden til det næste og ser på, hvordan dette tab påvirkes af, om organismerne er endo- eller ectotherme.
  • Vi studerer mikroklima og illustrerer de store variationer i klimaparametre imellem forskellige mikrohabitater, og hvordan ecto-therme dyr kan udnytte mikroklimaer til at opnå en højere temperatur end omgivelsernes gennemsnitstemperatur.
  • Vi ser, hvordan organismer tilpasser sig et miljø, der ikke er optimalt, ved at manipulere deres mikrohabitater (myrers energi-generering via konstruktion af tuer og erobring af terrasser)?

Formål

Kurset sætter deltagerne i stand til at integrere et forløb omkring insektavl i deres undervisning. Eleverne på ungdomsuddannelserne kan på baggrund af egne opnåede resultater og beregninger ved øvelserne selv vurdere, om insektspisning bliver en del af vores fremtid. Kurset præsenterer den seneste viden indenfor feltet og adresserer relaterede økologiske emner, der kan bruges i undervisningen i biologi og bioteknologi.

Vi vil arbejde med øvelser, der kan integreres i undervisningen med få besøg i laboratoriet, men som også kan udbygges til mere omfattende projekter.

Undervisningsform

Kurset består af faglige foredrag, teoretiske øvelser samt laboratorie- og felt-eksperimenter. Kurset er tilrettelagt, så man efterfølgende kan lave øvelser med eleverne over få laboratoriebesøg.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til undervisere på ungdomsuddannelserne: STX, HTX, HF og Erhvervsakademierne.

Undervisere

Joachim Offenberg (seniorforsker, PhD) ekspert i entomofagi og myrer, inklusiv myrers anvendelse som human fødekilde og deres anvendelse som skadedyrsbekæmpere. JO er også forfatter og foredragsholder. Læs mere om Joachim Offenbergs arbejde her

Endvidere underviser Lise Lauridsen. Lise er laborant med mange års ekspertise indenfor terrestrisk forskning og kulturhold af insekter. Læs mere om Lise Lauridsens arbejde her