Nyheder

Fotos: Peter Bondo Christensen

Forhenværende forskningschef og vicedirektør ved Danmarks Miljøundersøgelser, Torben Moth Iversen, er død, 72 år gammel

12.04.2018Torben Moth Iversen var gennem 17 år ansat ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium i Hillerød under Københavns Universitet, før han i 1991 kom til Danmarks Miljøundersøgelser under Miljøministeriet. Han var først forskningschef for afdelingerne i Silkeborg og blev fra 1996 vicedirektør for hele DMU, der i 2011 fusionerede med Aarhus Universitet.

Skarven fylder mere og mere i overvintringsområderne, og derfor er fiskere, opdrættere og myndigheder interesseret i mulige forvaltningstiltag.

Europas skarver blander sig om vinteren

09.04.201830 års mærkning af skarver i hele Europa giver ny viden til eventuel regulering.

Bjørnens tarmbakterier ændrer sig med sæsonen

05.04.2018Den svenske sommersols stråler skyder sig vej gennem fyrretræernes kroner, ned til den brune bjørn der vraltende i skovbundens blåbærvrimmel er i færd med at æde sig en pukkel til.

Antallet af plantearter på bjergtoppene accelererer med global opvarmning

05.04.2018I løbet af de sidste 10 år er antallet af plantearter på de europæiske bjergtinder steget fem gange så meget som i perioden 1957-66. Accelerationen i artsrigdommen hænger entydigt sammen med den globale opvarmning, viser 145 års data fra 302 europæiske bjergtinder.

Undervandsrobot skaffer ny overraskende viden om isbjerge

04.04.2018En gruppe danske ingeniørstuderende har ved hjælp af en selvbygget undervandsrobot gennemført en fuld affotografering af et isbjerg under havoverfladen. Det er et gennembrud for den internationale arktisforskning.

Styrket samarbejde om klimaforandringer og økosystemer i Grønland

23.03.2018Institut for Bioscience koordinerer aktiviteterne i Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Instituttet er i kraft af dette den drivende kraft bag store mængder data, som vi kan anvende i både forskning og undervisning.

Er laboratoriedyr repræsentative for deres vildtlevende slægtninge?

12.03.2018Selvom laboratoriedyrene er både født og opfostret i laboratoriet, indikerer vores forskning, at de ikke er så forskellige fra de vilde dyr endda. Derfor er de perfekte, når forskerne skal afdække vilde dyrs respons på miljø og omgivelser.

Arktiske forhold udfordrer olienedbrydende bakterier

09.03.2018Bakterier spiller en central rolle, når olie skal nedbrydes. Forskere fra Aarhus Universitet har i tidsskriftet ‘Science of the Total Environment’ netop offentliggjort en sammenfatning over faktorer, der hæmmer og fremmer den mikrobielle omsætning af olie i Arktis.

Post.doc. Alberto Scoma 
Ph.d.-studerende Søren Dollerup Nielsen

To nye bevillinger til ’undergrundsprojekter’ på Bioscience

07.03.2018Geomikrobiologer fra Institut for Bioscience har fået to bevillinger til forskningsprojekter fra Danish Hydrocarbon Research Centre.

Majsmarker lokker gæs til at blive i Danmark vinteren over

05.03.2018Flere og flere gæs overvintrer i Danmark. De finder føden på de mange majsmarker, som breder sig over hele landet. På sigt kan de mange gæs blive et problem for bl.a. landbruget, advarer forskere.

Viser resultater 51 til 60 ud af 245

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

Ingen nyheder i denne liste