Erhvervssamarbejde

Institut for Bioscience samarbejder med offentlige og private virksomheder om forskellige forsknings- og virksomhedsprojekter, og om talentudvikling.

ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en Erhvervs PhD-kandidat og universitetet.

Hvorfor ansætte en ErhvervsPhD i jeres virksomhed?

I får en kompetent medarbejder som kan bidrage med innovative løsninger og know-how, hvilket er af stor betydning for virksomhedens fremtidige konkurrenceevne.

Samtidig styrkes relationen mellem universitetet og virksomheden, hvilket kan bane vejen for nye spændende forskningsprojekter.

 

Du kan få mere information om uddannelsen på Innonvationsfondens hjemmeside.

ErhvervsPostdoc

Et ErhvervsPostdoc-forløb er et samarbejde mellem en ErhvervsPostdoc, en virksomhed og en offentlig forskningsinstitution om løsning af konkrete forskningsopgaver. En ErhvervsPostdoc er ansat i den private virksomhed og samarbejder med forskningsinstitutionen. Det er den private virksomhed, der søger Innovationsfonden om støtte til projektet. ErhvervsPostdoc’en ansættes med løn i virksomheden under forløbet.

Hvorfor ansætte en ErhvervsPostdoc i jeres virksomhed?

ErhvervsPostdoc'en og virksomheden drager gensidig fordel af hinanden, hvor medarbejderne får adgang til ny viden og know-how, og Postdoc'en får praktisk erhvervserfaring.

Du kan få mere information om forløbet på Innonvationsfondens hjemmeside.

Kandidatstuderende i virksomheden

Med konkrete opgaver mellem hænderne får kandidatstuderende ved Institut for Bioscience mulighed for at anvende og afprøve deres biologiske viden, når de, som en del af kandidatuddannelsen i biologi, vælger at udføre et erhvervsprojekt hos en virksomhed eller organisation.

Hvorfor tilbyde en kandidatstuderende et projektforløb i jeres virksomhed?

I får adgang og forbindelse til den seneste forskning og får muligheden for at implementere denne i jeres projekter og produkter. Samarbejdet med entusiastiske studerende giver jer mulighed for at påvirke deres fremtidige forskningsområder og specialer.

  • Kontakt til potentielle nye medarbejdere
  • Adgang til ny faglig viden og analysemetoder
  • Konkrete opgaver bliver løst af fagligt kvalificerede studerende
  • Mulighed for at påvirke uddannelsen af fremtidige biologer gennem dialog med den interne vejleder
  • Skaber netværk på Aarhus Universitet og kan initiere nye forskningssamarbejder

Hvis I vil vide mere, så kontakt Lektor Rikke Meyer, rikke.meyer@inano.au.dk, tlf: 87156562

Forskningsfaciliteter

Instituttet råder over unikke og innovative forsknings- og dyrkningsfaciliteter, heriblandt forsøgsmarker og klimaanlæg, som er udviklet i samarbejde med andre universiteter. Dette gør det muligt for vores forskere, at gennemføre banebrydende forskning indenfor et bredt spektrum af biologiske emner. Vores forskere og tekniske personale er yderst kvalificerede, hvilket gør dem til eftertragtede samarbejdspartnere på forskningsprojekter rundt om i verden.

Som samarbejdspartner kan du få adgang til disse faciliteter.

Forskningsfaciliteter forefindes på alle instituttets fire tjenestesteder; i Aarhus, Silkeborg, Kalø og Roskilde.

Læs om instituttests større forskningsinfrastruktur.

 

 

Læs mere om nogle af vores projekter