Iltsvind

Iltrapporter

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet udsender hvert efterår rapporter om iltforhold og iltsvind i de danske havområder.

I 2017 udgives rapporterne (kl. 12) 1. september, 29. september, 3. november og 1. december.

Havrapporter

Sammenfattende beskrivelser og analyser af iltsvind i danske farvande finder man i havrapporterne "Marine områder".

Link til alle havrapporterne "Marine områder" findes på Det Marine Fagdatacenters sider under menupunktet Publikationer/Havrapporter.

Andre henvisninger

Naturstyrelsens sider

Andre sider

  • SMHI, Sveriges Meteorologiske og Hydrologiske Institut
  • HELCOM, Baltic Marine Environment Protection Commission
  • OSPAR-kommissionen, Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic.

Kontaktperson

Jens Würgler Hansen

Seniorrådgiver
M
H bygn. A2.16
P +4587158805
P +4530183109