Biodiversitet

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur er placeret ved Institut for Bioscience i Kalø og i Silkeborg. Fagdatacentret indledte sit arbejde i efteråret 2001.

Fagdatacentret er ansvarlig for Miljø- og Fødevareministeriets dataarbejde inden for området biodiversitet med direkte ansvar for terrestriske naturdata og koordinerende opgaver i forhold til data for biodiversitet på bl.a. Fagdatacenter for Ferskvand og Det Marine Fagdatacenter.

Herunder findes de tekniske anvisninger

Gem ikke den enkelte fil, men gem et link til denne side. På den måde vil du altid få de nyeste udgivelser.

Arter

Fugle (Fuglebeskyttelsesdirektivet - levestedsvurdering)