Den danske Vildtudbyttestatistik

Den danske vildtudbyttestatistik er en database, der indeholder oplysninger om nedlagt vildt i Danmark. Statistikken er baseret på en årlig opgørelse af jagtudbyttet af stort set alle jagtbare pattedyr og fugle. Der foreligger oplysninger for de fleste arter siden 1941.

Nogle arter er først kommet til på et senere tidspunkt, mens dataserien for andre arter er afbrudt på grund af fredning. Databasen opdateres én gang årligt.

Indberetning af vildtudbytte, jagttegn mv.

Tilladelse til at drive jagt kræver jagttegn fra Naturstyrelsen.

Som jæger er du forpligtet til senest ved jagtårets slutning den 31. marts at indberette dit vildtudbytte til Naturstyrelsen.