Department of Bioscience

NEWS

Enårig strandengsvegetation ved brakvandssøen Flasken ved Jammerland Bugt i Vestsjælland. Foto fra rapporten: Henriette Bjerregaard

Kystnaturens tilstand kan nu også vurderes på ensartet grundlag

2014.10.28Tilstanden for sårbar kystnatur som strandvolde, klinter og strandenge i Danmarks beskyttede Natura 2000-områder kan fremover vurderes ud fra et ensartet grundlag.

Gudenåen i Søhøjlandet. Foto: Colourbox

Unikt Danmarkskort kan vise vej til bevarelse af biodiversiteten

2014.10.28Miljøminister Kirsten Brosbøl har netop fremlagt Naturplan Danmark – regeringens plan for, hvordan den danske natur kan udvikles fremover. Et hovedformål er at standse tabet af biodiversitet. I forbindelse med planen offentliggøres også ”Biodiversitetskort for Danmark”.

Grønlands Naturinstitut i Nuuk forsøger at fange de unges interesse for naturvidenskab i Grønland.

Arktisk Forskningscenter og Grønlands Naturinstitut åbner dørene for 200 gymnasieelever

2014.10.27Nyt internationalt undervisningsinitiativ skal fange unge grønlænderes interesse for miljø, sundhed og klimaforandringer.

Det nye væksthus føjer sig fint og nænsomt til det eksisterende, homogent afsluttede anlæg, hedder det i begrundelsen for præmieringen.

Pris til Væksthusets arkitektur

2014.10.13Væksthuset i Botanisk Have har fået Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt og smukt byggeri.

Upcoming events

No articles found in this list

Comments on content: 
Revised 2014.10.29

Where to find Department of Bioscience

Contact


Department of Bioscience
Aarhus University
Ny Munkegade 116
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Email: bios@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 4326

Other locations


Aarhus University
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C

Email: au@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 0201

CVR no: 31119103

AU on social media
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube