NEWS

2016.07.06 |

Jægere må skyde flere gæs

Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

2016.07.06 |

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

2014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

UPCOMING EVENTS

Fri 26 Aug
13:00-15:00 | Department of Bioscience, C.F. Møllers Allé 8, building 1110-223
Stillehavsøsters - Crassostrea gigas - som invasiv art: hvad skyldes dens succes, hvilken betydning kan den have for de økosy-stemer, den er blevet en del af, og hvad kan begrænse dens spredning?
Final examination for the master's degree, Emil Vestager, Aquatic Biology
Mon 05 Sep
13:00-15:00 | Aarhus Universitet, Silkeborg, rum D2.04
Optimization of ecosystem services provided by buffer strips: spatial and temporal planning of buffer strips for nutrient uptake/removal and biodiversity
Fri 09 Sep
13:30-23:00 | The Main Hall, Aarhus University and the Concert Hall, Aarhus
Aarhus University’s annual celebration at 9th September 2016
at the Main Hall at 13:30 and Concert Hall Aarhus at 20:00