Department of Bioscience

NEWS

Det nye væksthus føjer sig fint og nænsomt til det eksisterende, homogent afsluttede anlæg, hedder det i begrundelsen for præmieringen.

Pris til Væksthusets arkitektur

2014.10.13Væksthuset i Botanisk Have har fået Aarhus Kommunes arkitekturpris for godt og smukt byggeri.

Senderen limes på sælens pels på hovedet. Når sælen skifter pels sidst på sommeren, falder senderen af. Forskerne regner med at kunne følge de 11 sæler i omkring 8-10 måneder, inden de taber deres sendere. Foto: Rune Dietz

Sæler skal selv fortælle hvad de synes om havmøller

2014.10.10Elleve spættede sæler fra Anholt er blevet udstyret med en satellitsender, der i de kommende 8-10 måneder skal give forskere fra Aarhus Universitet oplysninger om hvor de færdes. Målet med forskningsprojektet er at finde ud af, hvordan en ny havmøllepark ved Anholt påvirker sælerne.

Selv store vandløbssystemer kan være udfordrede af for meget vand ved sammenfald af forskellige vejrforhold - som eksemplet her fra Skjern Å efter snesmeltning og efterfølgende skybrud i januar 2012. Foto: Jane Bang Poulsen

Landmænd kan imødegå ødelæggelser ved skybrud – og tjene på det

2014.10.02Aktiv vandforvaltning som et element i lokal klimatilpasning til skybrudsoversvømmelser kan blive et nyt forretningsområde for landmænd.

Vandmiljø: Suså på Sjælland ved Næsby. Foto: Kirsten Bang

Virkemiddel-vurdering: Kvælstofudvaskning reduceres mindst 14.000 ton frem til 2021

2014.10.02Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsplanternes rodzone kan i de kommende år frem mod 2021 blive reduceret mellem knap 14.000 og 18.000 ton

Upcoming events

No articles found in this list

Comments on content: 
Revised 2014.10.21

Where to find Department of Bioscience

Contact


Department of Bioscience
Aarhus University
Ny Munkegade 116
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Email: bios@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 4326

Other locations


Aarhus University
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C

Email: au@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 0201

CVR no: 31119103

AU on social media
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube