Department of Bioscience

NEWS

Enchytraeus albidus (på dansk: enkytræ) er en art af regnorme, som er udbredt fra arktis til de tempererede egne af Europa. Den avles også som foder til bl.a. akvariefisk. Foto: AU

Miljøgift gør orme kuldskære

2014.09.17Nogle miljøgifte er mere skadelige i et koldt klima end i et varmt, fordi de påvirker temperaturfølsomheden hos visse organismer. Nu har forskere fra tre danske universiteter sammen påvist hvordan. Det kan give mere præcise risikovurderinger af forurening, navnlig i Arktis.

Skarvkolonien på Mågeøerne ved Svendborg. Foto: Thomas Bregnballe

Flere ynglende skarver i 2014

2014.09.17Antallet af ynglende skarver i Danmark steg i 2014 med 23 procent i forhold til året før. Nye tal fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at antallet af ynglepar i foråret blev optalt til 30.503.

De mange arter af træer i de tropiske regnskove kan ikke forklares ved store forskelle mellem arterne. For træerne i køligere egne har udviklet større forskelle i deres måder at klare sig på. (Ukendt kunstner -via Wikimedia Commons)

Vores træer er mere forskellige end tropernes

2014.09.17Ny forskning viser, at træer er mere forskellige i de tempererede egne end i troperne. Hidtil har man ellers troet, at det var lige omvendt, fordi der findes flere arter i troperne. Det betyder, at de klassiske teorier om planternes mangfoldighed ikke holder stik.

Upcoming events

No articles found in this list

Comments on content: 
Revised 2014.09.19

Where to find Department of Bioscience

Contact


Department of Bioscience
Aarhus University
Ny Munkegade 116
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Email: bios@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 4326

Other locations


Aarhus University
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C

Email: au@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 0201

CVR no: 31119103

AU on social media
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube