Department of Bioscience

NEWS

Salamanderen er en af dyrearter, der ligner de første landlevende hvirveldyr mest. Og den kan sagtens høre, selv om den ingen trommehinde har. Foto: Colourbox

Man skal høre meget før man får ører

2014.11.12Da de første hvirveldyr gik i land for 350 millioner år siden, kunne de formentlig høre bølgerne bruse mod strandkanten. Ganske vist blev trommehindeøret først udviklet ca. 100 millioner år senere, men i mellemtiden var de landlevende hvirveldyr ikke døve, sådan som man ellers hidtil har antaget.

Marsvin er almindelige i danske farvande, og nu da vindmøller også er ved at blive det har vindmøllebranchen brug for en computermodel, der kan forudsige, hvordan de små hvaler påvirkes af miljøændringer. Sådan en model har forskere på Aarhus Universitet udviklet. Foto:"Harbor Porpoise.3" af Erik Christensen. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons.

Computer skal simulere marsvin

2014.11.12Forskere ved Aarhus Universitet kan med en computermodel forudsige, hvordan marsvinebestanden i Nordsøen påvirkes af nye havmølleparker. Det er et konsortium af internationale energiselskaber, der har bestilt og betaler for den uvildige forskning

Science for the environment 2015 - first announcement and call for papers

2014.11.101-2 October 2015, 3rd International conference in Aarhus, Denmark

Den europæiske grå ulv canis lupus. Foto: Colourbox

Nyt kort over ulveforekomster i Danmark 2014

2014.11.05Naturhistorisk Museum Aarhus og Institut for Bioscience – Kalø, Aarhus Universitet offentliggør i dag, 5. november, et nyt kort over de dokumenterede forekomster af ulv i Danmark hidtil i 2014.

Upcoming events

No articles found in this list

Comments on content: 
Revised 2014.11.21

Where to find Department of Bioscience

Contact


Department of Bioscience
Aarhus University
Ny Munkegade 116
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Email: bios@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 4326

Other locations


Aarhus University
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C

Email: au@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 0201

CVR no: 31119103

AU on social media
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube