Department of Bioscience

NEWS

Jorden omkring den tidligere bly-zinkmine ved Mestervig i Østgrønland undersøges for olieforurening. Foto: Lis Bach

Aftale med Selvstyret fornyet: DCE skal øge miljøviden på råstofområdet

2014.09.01DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, skal yderligere øge videngrundlaget og dermed sin ekspertise inden for områder, hvor Grønland har brug for en stærkere specialiseret rådgivning i form af forskningsbaseret miljørådgivning på råstofområdet.

Foto fra rapporten: En lys fane af vand i Skive Fjord sidst i juli. Den lyse farve skyldes svovlbrinte, som blev frigivet på grund af iltsvind og derefter iltet til frit svovl . Foto Lindy Jørgensen, Skive Folkeblad.

Svag vind og varme ramte sårbare fjorde med kraftigt iltsvind

2014.08.28Kombinationen af høje temperaturer og især rolige vindforhold i det sene forår bevirkede, at iltsvindet i 2014 startede tidligt og hurtigt tog til i udbredelse og styrke

There is a need to look at the combined effects of land use decisions and climate change to understand the future risks to ecosystem and society. (Photo: iStock)

The double threat of climate and land use change enhances risks to biodiversity

2014.08.19Combined effects of climate and land use change may intensify the exposure of species and ecosystems to global change. There is an urgent need to develop relevant metrics of global change that integrate multiple types of threats facing ecosystems, to improve risk assessment, measure the exposure of species to emerging threats, and improve adaptation planning.

Upcoming events

No articles found in this list

Comments on content: 
Revised 2014.09.02

Where to find Department of Bioscience

Contact


Department of Bioscience
Aarhus University
Ny Munkegade 116
DK-8000 Aarhus C
Denmark
Email: bios@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 4326

Other locations


Aarhus University
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C

Email: au@au.dk
Tel: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 0201

CVR no: 31119103

AU on social media
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube